Algemene vragen of klachten
Heb je vragen, dan kun je ons per e-mail of telefonisch bereiken.Telefoon: +31659424348 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 22.00 uur) E-mail: kedka.com@gmail.com

Ook voor klachten kun je op bovenstaand telefoonnummer of e-mail terecht. We nemen je klacht direct in behandeling. Binnen drie werkdagen ontvang je een inhoudelijke reactie van ons.

Wat te doen bij een verkeerde levering?
Heb je een verkeerde levering ontvangen, neemt dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: +31659424348. Onze medewerkers helpen je graag verder en lossen dit probleem direct met je op.

Wat te doen bij een defect product binnen de garantie periode?
Op alle elektronische producten heb je ten minste één jaar garantie (met uitzondering van de producten van het merk CHI, hierop heb je twee jaar garantie op de elektronica. Stuur het defecte product retour met een kopie van je factuur en het ingevulde retourformulier.

Stuur het product samen met de formulieren retour naar:

Business name: Kedka.com
Mozartlaan 268 | 3144 NG | Maassluis


Vergeet niet het pakket voldoende te frankeren! Retourzendingen die ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd naar kedka.com worden gestuurd, worden niet door ons geaccepteerd. Tevens raden we je aan om het pakket te verzekeren. Je bent namelijk zelf aansprakelijk voor de retourzending. Je klacht wordt binnen drie dagen na ontvangst in behandeling genomen en opgelost.

In welke gevallen kan ik een aankoop niet herroepen?
Enkele uitsluitingen voor het herroepingsrecht zijn de kleurboeken van leveranciers en verbruiksartikelen die al geopend zijn, zoals shampoos, conditioner, gel, wax etc. 

  • Synthetisch en menselijk haar, tondeuse en andere mesjes, lichaamssieraden, oor piercings, geïmplementeerde piercings, fashion oorbellen en scharen kunnen niet geretourneerd worden om welke reden dan ook.
  • Uit gezondheid en hygiëne overwegingen, is het niet mogelijk om haarextensions te ruilen/retourneren, om welke reden dan ook.

 

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Business name: Kedka.com
Mozartlaan 268 | 3144 NG | Maassluis
Phone no.:+31659424348 10:00-22:00
E-mail: sales@kedka.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Staat je vraag er niet bij of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met ons of per e-mail: cs@kedka.com Wij helpen je graag verder.

 

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  5. Uit gezondheid en hygiëne overwegingen, is het niet mogelijk om haarextensions, Synthetisch en menselijk haar, tondeuse en andere mesjes, lichaamssieraden, oor piercings, geïmplementeerde piercings, fashion oorbellen en scharen te ruilen/retourneren, om welke reden dan ook.

 

Promotieartikelen en gratis artikelen:

Promotieartikelen en gratis artikelen moeten met de complete bestelling geretourneerd worden om in aanmerking te komen voor een vergoeding of om te ruilen. Daarbij kunnen promotieartikelen en gratis artikelen niet los geretourneerd worden.

Voorbeeld: Koop een haardroger en krijg er een gratis artikel bij – het gratis artikel wordt niet vergoed om welke reden dan ook – Bovendien, indien het gekochte artikel – in dit geval de haardroger – wordt geretourneerd voor een vergoeding, moet het gratis artikel ook geretourneerd worden.

Voorbeeld: Koop een haardroger en krijg er een gratis tas bij – de tas wordt dan niet geretourneerd of geruild om welke reden dan ook.

 

Gift Cards:

Niet te retourneren of in te wisselen voor geld, behalve in landen waar het toegestaan is door de wet.

Niet vervangbaar indien de kaart verloren is of gestolen wordt.

 

Prijsinformatie
De online prijs is de prijs die beschikbaar is voor alle kedka.com shoppers.

Backorders
kedka.com maakt het klanten mogelijk om items na te bestellen. Uw e-mail met de verzendbevestiging zal aangeven welke items niet verzonden zijn. (in dat geval kan de levering langer duren dan verwacht).

Het gebruiken van de zoekmachine
Onze zoekmachine bevindt zich in de rechter bovenhoek op elke pagina van onze website. Typ de productnaam of het merk in waar u naar op zoek bent, bijvoorbeeld “steiltang” of “Shampoo” en klik op zoek.

Het gebruiken van coupons 
Om een coupon of promotiecode online te gebruiken, typt of knipt en plakt u uw unieke code in de daarvoor bestemde ruimte op de winkelwagen-pagina. De codes moeten exact ingevuld worden. Elke coupon kan slechts één keer gebruikt worden voor één bestelling. Als de promotie is verlopen of nog niet is gestart, krijg u een bericht te zien waarin staat dat uw coupon niet geldig is op het moment. Als u een bericht ontvangt waarin staat dat er niet voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aanbieding, kunnen de voorwaarden van de aanbieding worden herzien. Indien de aanbieding gericht is op een loyaliteitsprogramma, wordt aan u gevraagd in te loggen met uw kaartnummer.

TIPS:

Zorg dat het item in uw winkelwagen correct gekoppeld is aan de aanbieding.

Zorg dat u de juiste hoeveelheid in uw winkelwagen heeft.

Indien u een keuze heeft uit gratis of afgeprijsde artikelen, of als het item meer dan één kleur of grootte heeft, moet u het item toevoegen aan uw winkelwagen en daarna de code invoeren.

Indien u aanbiedingen probeert te combineren die niet geldig zijn met andere aanbiedingen, krijgt u een foutmelding te zien.

Indien u een verzending probeert te plaatsen en u heeft een item dat niet door de uw gekozen verzendmethode te versturen valt, krijgt u een foutmelding te zien.

 

Indien u nog steeds problemen heeft met het gebruiken van een code, neem dan contact op met de klantenservice.

Het gebruik van de verlanglijst
Om een verlanglijstje te maken, moet u een account aanmaken of inloggen met een bestaand account. Op de website kunt u via de knop “add to wish list” klikken op ieder gewenst product, zodat u naar dit product doorgestuurd wordt. Om uw verlanglijst te bekijken, klikt u op de link “Wish List” bovenin op iedere pagina.